KURUMSAL

Kalite, Çevre, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Politikası

Kilikya Resort Çamyuva’da yönetim anlayışı, karşılıklı sevgi, saygı ve güven eksenine oturtulmuştur. Otel yönetimi High Class kalite yaklaşımını ve sürekli iyileştirme prensibini konsolide ederek hareket eder. Kalite politikasını oluşturan bir diğer etken de misafir memnuniyetinin sağlanması ve çalışanlar tarafından Kilikya'nın Akdeniz bölgesinde tercih edilebilir bir kuruluş olmasıdır.

Kilikya Resort Çamyuva uluslararası standartlarda hizmet sağlamayı, Türkiye dışındaki platformlarda markalaşmayı ve büyümeyi hedeflemektedir. Karlılığını artırarak işletmemizin, anlayışımızın ve çalışanlarımızın varlıklarını güvence altına alma hedefini taşımaktadır.

Kilikya Resort Çamyuva, sürekli gelişme ve iyileştirme politikaları uygulamak suretiyle sektörde önemli bir marka haline gelip, Akdeniz Bölgesi’nin turizm değerlerine katkı sağlayarak, ülkemizin tanıtımı ve gelişmesine destek olan bir işletme olmayı kendisine vizyon olarak benimsemiştir.

Kilikya Resort Çamyuva, güler yüzlü ve misafirperver çalışanları ile misafirlerinin istek, ihtiyaç ve beklentilerine uyumlu ürün ve hizmeti vererek, unutulmaz bir tatil yapılmasını ise misyon haline getirmiştir.

Bu Misyon Doğrultusunda Kilikya Resort Çamyuva;
 • Toplam kalite yaklaşımını,
 • Çevreye saygılı, kirliliğin önlenmesine duyarlı olmayı,
 • Güvenlik, teknik, ekonomik ve estetik beklentilerin optimizasyonunu her zaman göz önünde bulundurmayı,
 • Misafirlerinin, çalışanlarının, hissedar ve tedarikçilerinin ortak menfaatlerini sağlamayı,
Ülkemizin ulusal çıkarlarını ve saygınlığını evrensel değerler bağlamında korumayı ve sağlamayı kendisine felsefe edinmiştir.

Kilikya Resort Çamyuva Kalite, Çevre, Sağlık, Güvenlik Ve Entegre Yönetim Sistemi Kapsamında;
 • Müşteri şartlarının yerine getirilmesi yoluyla misafir memnuniyetinin temsil edilmesini,
 • Tüm faaliyetlerde ilgili yasalara, yürürlükteki mevzuata, bağlı olunan kuruluşların direktif ve kurallarına, imzalanan anlaşmalara uyulmasını,
 • Çevre kirliliğinin önlenmesine öncelik vererek, çevre duyarlılığının benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasını,
 • Kalite, çevre, iş güvenliği ve işçi sağlığı gibi yönetim sistemlerinin uygulanması, geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini,
 • Sistemin sürekliliğini sağlayacak insan kaynağı, teknolojik ve mali kaynakların sağlanmasını,
 • Eğitime önem verip, sürekli kılarak öğrenen, sürekli gelişen ve paylaşan bir organizasyon oluşturmayı,
 • Çok yönlü iletişimi teşvik ederek, tüm çalışanların gelişmeye katılımını sağlamayı,
 • Başarıya ulaşmak için çalışma ekibimizin ve beraber çalıştığımız diğer tüm kuruluşların sağlık, emniyet ve güvenliğine azami önemi göstereceğini,
 • Tesisimizde görev yapan herkesin kalite, çevre ve güvenlik faaliyetlerinden sorumlu olduğunu,
İnsan hayatına verdiği önemden hareketle, Kilikya Palace Göynük faaliyet gösterdiği her sektörde sorumluluğundaki tüm projelerde ilk önceliğin iş sağlığı ve işçi güvenliği olduğunu taahhüt etmektedir.